Skip to content

Jeg stopper i Berlingske Media / I am leaving Berlingske Media

March 21, 2013

(English below)

Efter fire forrygende år i Berlingske Media har jeg sagt op, fordi jeg ønsker at være selvstændig. Dels etablerer jeg egen virksomhed, dels skal jeg fra august og seks måneder frem være tilknyttet Syddansk Universitet som fellow.

I fire år har jeg fået lov til at være tæt på og samarbejde med en af Danmarks mest visionære medieledere i form af CEO Lisbeth Knudsen. Det har været et kæmpe privilegium, og jeg forlader huset rustet med lærdom og gode minder. Men jeg vil også gerne takke alle de skønne mennesker, jeg har samarbejdet med gennem årene fra udviklingen af UGEN (tænk om vi havde timet den med den globale iPad-lancering) og alle vores andre betalingssatsninger, app-panelet og -magasinet, We Mobilise, sociale medie strategier, redaktionelle udviklingsprojekter, forlag, el-biler og ikke mindst til løbende sparring og rådgivning på tværs af alle afdelinger. TAK for det. Jeg kommer til at savne jer.

Jeg stopper med udgangen af april, og indtil jeg begynder på SDU, hvor jeg skal undersøge hvordan man kan sikre og fremme uafhængig digital journalistik, vil jeg bygge min egen virksomhed op, Digital Identitet, hvor jeg sælger foredrag, kurser, strategisk rådgivning indenfor privacy, kontrol af persondata, reputation management og big data.

 

After four amazing years in Berlingske Media,  I am quitting, because I want to be independent. I am setting up my own business, and I from august and six months ahead I will be affiliated with University of Southern Denmark as a Fellow.

In four years I have been allowed to be close to and collaborate with one of Denmark’s most visionary media manager, CEO Lisbeth Knudsen. It has been a huge privilege, and I leave the company equipped with learnings and good memories. But I also want to thank all the wonderful people I have worked with over the years from the development of the WEEK (which I wished we had launched at the same time as the iPad) and all our other paid content projects, the app-panel and magazine, We Mobilise, social media strategies, editorial development, book-publishing, EVs and of course feedback and advice across all departments. THANK YOU for it. I will miss you.

I stop at the end of April, and until I start at SDU, which I will examine how to ensure and promote independent digital journalism, I will build my own business, Digital Identity, where I sell lectures, courses, strategic advice in privacy , control of personal reputation management and big data.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: